پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ج. محارم رضاعی / افرادی که با شیر دادن محرم می‌شوند ← → ازدواج مرد با برادر‌زاده یا خواهرزادۀ همسرش

کیفیّت محرمیّت با فرزند خوانده از طریق عقد موقّت

مسأله 87. کیفیّت محرمیّت با بچّه­ای که به عنوان «فرزند خوانده» محسوب می‌شود از قرار ذیل است:
الف. اگر فرزند خوانده دختر بچّۀ نابالغ باشد، چنانچه او را - با اذن پدر یا پدربزرگ پدری وی[1] و رعایت شرایط شرعی[2] - به عقد موقّت پدر یا پدربزرگ مرد در آورند با آن مرد محرم می­گردد.
همچنین، اگر او را به عقد موقّت پسر آن مرد یا نوه­اش در‌ آورند، محرمیّت حاصل می‌شود.
ب. اگر فرزند خوانده پسر بچّۀ نابالغ است، چنانچه او را - با اذن پدر یا پدربزرگ پدریش و رعایت شرایط شرعی[3] - به عقد موقّت دختر یا نوۀ زن در آورند، با آن زن محرم می­گردد؛
امّا اگر او را با توضیح سابق به عقد موقّت مادر یا مادربزرگ آن زن - در صورتی که شوهر نداشته باشد - در آورند، برای حصول محرمیّت کافی نیست؛ زیرا شرط محرمیّت در فرض مذکور، تحقّق نزدیکی بچّه با مادر یا مادربزرگ آن زن می­باشد.

[1]. مسائل مربوط به اذن پدر و جدّ پدری، در مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می­­شوند» ذکر می­گردد.
[2]. از جمله شرایط شرعی عقد، طولانی بودن مدّت عقد موقّت به اندازه‌ای است که توضیح آن در فصل «عقد موقّت»، مسألۀ «340» بیان می‌گردد.
[3]. همان.
ج. محارم رضاعی / افرادی که با شیر دادن محرم می‌شوند ← → ازدواج مرد با برادر‌زاده یا خواهرزادۀ همسرش
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français