پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرایط شیر دادنى که موجب محرم شدن رضاعی است / شرایط ده‌گانۀ کلّی ← → ج. محارم رضاعی / افرادی که با شیر دادن محرم می‌شوند

کیفیّت محرمیّت با فرزند خوانده از طریق شیر دادن

مسأله 101. طریقۀ محرمیّت نوزاد شیرخواری که به عنوان فرزند خوانده نگهداری می‌شود، از قرار ذیل است:
‌الف. اگر مردى بخواهد با دختر شیر‌خوار شخص دیگری محرم شود، مى‌تواند او را به خواهر خود یا زن برادرش بسپارد تا او را - با شرایطی که بعداً ذکر می‌شود - شیر ‌دهد و در این صورت آن مرد دایى یا عموى رضاعى آن دختر محسوب می­شود و با او محرم می­گردد.
همچنین، اگر مادر آن مرد یا همسر وی یا دختر خواهر مرد یا دختر برادرش، نوزاد مذکور را شیر دهد، محرمیّت بین آن مرد و شیرخوار حاصل می­شود.
ب. اگر زنی بخواهد با پسر شیرخوار شخص دیگری محرم شود، می­تواند او را به خواهر خود یا زن برادرش بسپارد تا او را - با شرایطی که بعداً‌ ذکر می‌گردد - شیر دهد و در این صورت آن زن، خاله یا عمّۀ رضاعى شیرخوار محسوب می‌شود و با او محرم می­گردد.
همچنین، اگر مادر یا دختر خواهر یا دختر برادر آن زن، نوزاد مذکور را شیر دهد محرمیّت بین آن زن و شیرخوار حاصل می­شود.[1]

[1]. محرم شدن با فرزند خوانده، ممکن است از طریق ازدواج صورت گیرد که توضیح آن در مسألۀ «87» ذکر شد.
شرایط شیر دادنى که موجب محرم شدن رضاعی است / شرایط ده‌گانۀ کلّی ← → ج. محارم رضاعی / افرادی که با شیر دادن محرم می‌شوند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français