پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرایط ویژۀ شیر دادن پانزده وعده ← → شرایط شیر دادنى که موجب محرم شدن رضاعی است / شرایط ده‌گانۀ کلّی

شرایط ویژۀ شیر دادن یک شبانه‌روز

مسأله 103. شیر دادن نوزاد در مدّت «یک شبانه‌روز کامل» (معیار زمانی) در صورتی موجب محرمیّت می­شود که نوزاد در این مدّت غذا یا شیر دایۀ دیگر را نخورد؛ ولى خوردن آب یا دارو یا شیء دیگر طوری که عرفاً نگویند: «غذا خورده است»، اشکال ندارد.
مسأله 104. برای تحقّق محرمیّت با شیر دادن نوزاد به مدّت «یک شبانه‌روز کامل»، نوزاد باید در آن مدّت به‌طور مرتّب و پیوسته در هنگام احتیاج یا تمایل، از دایه شیر بخورد و از او دریغ نشود؛ بلکه بنابر احتیاط واجب باید ابتدای «یک شبانه روز» را وقتى حساب کنند که نوزاد گرسنه باشد و آخر آن، نوزاد سیر باشد.
شرایط ویژۀ شیر دادن پانزده وعده ← → شرایط شیر دادنى که موجب محرم شدن رضاعی است / شرایط ده‌گانۀ کلّی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français