پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مسائل متفرّقه شیر دادن ← → شرایط ویژۀ شیر دادن یک شبانه‌روز

شرایط ویژۀ شیر دادن پانزده وعده

مسأله 105. شیر دادن نوزاد به مقدار «پانزده وعده» (معیار عددی) در صورتی موجب محرمیّت می­شود که نوزاد پانزده مرتبه را از شیر یک دایه بخورد و در بین پانزده مرتبه، شیر دایۀ دیگر را نخورد؛ البتّه خوردن غذا در میان وعده‌های مذکور، اشکال ندارد؛
مسأله 106. شیر دادن نوزاد به مقدار «پانزده وعده» (معیار عددی) در صورتی موجب محرمیّت می­شود که نوزاد در هر دفعه به مقدار کامل شیر بخورد به این معنا که نوزاد گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد؛
ولى اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمى صبر کند که از ابتداى پستان در دهان گرفتن تا زمان سیر شدن عرفاً یک وعده حساب شود، اشکال ندارد. بنابراین، شیر خوردن ناقص کافى نیست و نمی­ توان دو یا چند شیر خوردن ناقص را به منزلۀ یک شیر خوردن کامل به حساب آورد؛
مسأله 107. فاصله افتادن میان «پانزده وعده» (فاصلۀ زمانی) در صورتی که سایر شرایط شیر دادن رعایت شود اشکال ندارد.
مسائل متفرّقه شیر دادن ← → شرایط ویژۀ شیر دادن یک شبانه‌روز
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français