پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

راه‌های اثبات محرمیّت از طریق رضاع (شیرخوردن) ← → شرایط ویژۀ شیر دادن پانزده وعده

مسائل متفرّقه شیر دادن

مسأله 108. اگر زنی از شوهر خود بچّه‌دار شود و از شیر حاصل از زایمان چندین نوزاد را - با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - شیر دهد، در حالی که صاحب لَبَن (پدر رضاعی) یک نفر باشد، همۀ آنان به یکدیگر محرم می‌شوند و دایۀ مذکور، «مادر رضاعی» و شوهر وی (صاحب لَبَن) «پدر رضاعی» آنان محسوب می‌شود.
مسأله 109. اگر زنی نوزادی را - با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - شیر دهد، چنانچه شوهرش (صاحب لَبَن) فوت نموده یا او را طلاق دهد و آن زن با فرد دیگری ازدواج نماید و از وی دارای فرزند شده و از شیر حاصل از زایمان جدید، نوزاد دیگری را شیر دهد، آن دو بچّه، برادر و خواهر رضاعی هم محسوب نمی­شوند.
بنابراین، برای اینکه محرمیّت رضاعی بین دو شیر‌خوار حاصل شود، لازم است صاحب لَبَن (پدر رضاعی) آن دو، یک نفر باشد.
مسأله 110. اگر صاحب لَبَن (پدر رضاعی) یک نفر باشد و همسران وی - با رعایت شرایط - هر کدام نوزادی را شیر دهند، همۀ آن بچّه‏ها به یکدیگر محرم می‌شوند، هرچند مادر رضاعی هر کدام با دیگری متفاوت باشد.
مسأله 111. اگر زنی از شوهر خود بچّه‌دار شود و از شیر حاصل از زایمان، پسر و دخترى را - با رعایت شرایطی که در مسائل قبل بیان شد - شیر بدهد، خواهر و برادر آن دختر، با خواهر و برادر آن پسر محرم نمیشوند.
مسأله 112. اگر زنى دختر عمّه یا دختر خالۀ فردى را شیر دهد، آن زن، خاله یا عمّۀ رضاعى آن فرد نشده و با او محرم نمیباشد.
مسأله 113. مردی که دو زن دارد، اگر یکى از آن دو زن، فرزند عمو یا دایی زن دیگر را شیر دهد، ازدواج زن دیگر با شوهرش باطل نمی­شود.
راه‌های اثبات محرمیّت از طریق رضاع (شیرخوردن) ← → شرایط ویژۀ شیر دادن پانزده وعده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français