پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

3. بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد ← → 1. ایجاب و قبول انجام شود

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود

مسأله 184. در صیغۀ عقد ازدواج بنابر احتیاط واجب، باید موالات بین ایجاب و قبول رعایت گردد و در این مورد موالات عرفی کافی است. بنابراین، اگر فاصله افتادن بین آن دو، به اندازه­ای باشد که عرفاً گفته شود این «قبول» مربوط به «ایجابی» است که قبل از آن واقع شده، اشکال ندارد.
3. بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد ← → 1. ایجاب و قبول انجام شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français