پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

الف. زن غیر حامله که مدّت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است ← → 1. عدّۀ طلاق / زنانی که طلاق آنان عدّه ندارد

مدّت عدّه طلاق

مسأله 582. زنانی که طلاق داده می­شوند و باید عدّه نگه دارند، از لحاظ عدّۀ طلاق چهار قسم هستند:
1. زن غیر حامله‌ای که مدّت زمان بین دو حیضش، کمتر از سه ماه است؛
2. زن غیر حامله‌ای که مدّت زمان بین دو حیضش، سه ماه یا بیشتر است؛
3. زن غیر حامله‌ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی‌بیند؛
4. زنی که حامله است.
حکم هر یک از این صورت‌ها، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
الف. زن غیر حامله که مدّت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است ← → 1. عدّۀ طلاق / زنانی که طلاق آنان عدّه ندارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français