پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مرگ مغزی و احکام مربوط به آن ← → قطع عضو میّت مسلمان جهت پیوند به بدن مسلمان زنده

وصیّت به قطع اعضای بدن بعد از وفات جهت پیوند به مسلمان زنده

مسأله 691. اگر فرد مسلمان وصیّت کند بعضی از اعضای بدنش را پس از وفات وی قطع کنند تا به بدن فرد مسلمان زنده­ای که حفظ جانش بر این قطع متوقّف و وابسته باشد پیوند زده شود، چنین وصیّتی صحیح است.
امّا اگر حفظ جان مسلمانى، بر این قطع عضو متوقّف و وابسته نباشد، صحیح بودن چنین وصیّتی و جایز بودن قطع آن عضو محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضاى احتیاط ترک نشود.
شایان ذکر است، در هر دو صورت، دیه بر فرد قطع کننده لازم نمى­شود.
مرگ مغزی و احکام مربوط به آن ← → قطع عضو میّت مسلمان جهت پیوند به بدن مسلمان زنده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français