پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مشروط نبودن صحّت وصیّت عهدی به وجود موصیٰ له ← → 5. قاتل خودش نباشد

شرایط و احکام کسی که برای او وصیّت شده (موصیٰ له) / مشروط بودن صحّت وصیّت تملیکی به وجود موصیٰ له

مسأله 1036. اگر فردی وصیّت کند چیزى از اموال او بعد از وفاتش مال شخص معیّنی باشد (وصیّت تملیکی)، ولی آن شخص تا هنگام وفات وصیّت کننده – هر چند به صورت جنین یا نطفه - وجود نیافته[1] وصیّت مذکور صحیح نیست؛
امّا چنین وصیّتی نسبت به بچّه­ای که در هنگام وفات وصیّت کننده به صورت «حَمْل» باشد - هرچند هنوز جان نیافته - چنانچه زنده متولّد شود، صحیح است و با قبول ولیّ شرعیش، مالک آن مال می­ شود؛ ولی اگر قبل از تولّد بمیرد، وصیّت مذکور باطل است و اثری ندارد.

[1]. مانند نوه ­هایی که تا هنگام وفات وصیت کننده موجود نیستند.
مشروط نبودن صحّت وصیّت عهدی به وجود موصیٰ له ← → 5. قاتل خودش نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français