پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تقسیم مساوی مال در صورت متعدّد بودن موصیٰ له ← → شرایط و احکام کسی که برای او وصیّت شده (موصیٰ له) / مشروط بودن صحّت وصیّت تملیکی به وجود موصیٰ له

مشروط نبودن صحّت وصیّت عهدی به وجود موصیٰ له

مسأله 1037. اگر فرد وصیّت کند مالی را به شخصی - مثلاً نوه­هایش - ببخشند (وصیّت عهدی) لازم نیست آن شخص در هنگام وصیّت یا وفات وصیّت کننده وجود داشته باشد.
بنابراین، اگر آن شخص پس از مرگ وصیّت کننده متولّد گردد، لازم است آن مال به او بخشیده و هبه شود[1] و امّا اگر متولّد نشده و نیز احتمال عقلایی تولّد وی نباشد، وصیّت مذکور باطل است و اثری ندارد؛
البتّه اگر از وصیّت، تعدّد مطلوب استفاده شود،[2] باید مال مذکور در امر خیر دیگرى که به نظر وصیّت کننده نزدیک‌تر به مورد وصیّت باشد هزینه شود.

[1]. قبول و قبض که شرط صحّت در هبه و بخشش است، توسط ولیّ شرعی طفل صورت می­گیرد.
[2]. یعنی وصیت کننده در وصیت مذکور دو امر را لحاظ کرده و دو مطلوب داشته؛ اوّل: بخشش آن مال به شخص مورد نظر؛ دوّم: صرف آن مال در امور خیر، طوری که اگر مطلوب اول محقّق نشد، امر دوم مورد درخواست وی باشد و به عبارت دیگر، وصیت کننده در وصیّتش صرف مال در امور خیر با تقدّم و اولویّت بخشش مال به شخص مذکور را در نظر داشته است.
تقسیم مساوی مال در صورت متعدّد بودن موصیٰ له ← → شرایط و احکام کسی که برای او وصیّت شده (موصیٰ له) / مشروط بودن صحّت وصیّت تملیکی به وجود موصیٰ له
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français