پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر همراه با برادر و خواهر ← → ب. ارث برادر و خواهر

ارث برادر‌زاده و خواهر‌زادۀ میّت

مسأله 1194. اگر فرد در هنگام وفات، برادر و خواهر نداشته باشد، سهم ارث آنان به اولادشان مى­رسد، یعنى نخست هر یک از برادر و خواهر میّت که دارای فرزند می­باشند زنده فرض می­شوند و سهم الارث هر فرد از آنان محاسبه شده و بین فرزندان وی تقسیم می­شود.
شایان ذکر است، سهم هر یک از برادر و خواهر مادرى به‌طور مساوى بین فرزندانشان قسمـت میشود، هرچند بعضی از آنان دختــر و بعضــی پســر باشــند؛
امّا اگر فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری بعضی پسر و برخی دختر باشند، بنابر نظر مشهور فقهای عظام - رضوان اللّه تعالی علیهم - هر پسرى دو برابر دختر ارث میبرد، ولى احتمال دارد که ارث بین آنان هم به‌طور مساوی­ قسمت شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشده و بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.[1]

[1]. مثلاً اگرورثۀ متوفّیٰ دو برادرزادۀ پدر و مادری باشند که هر دوی آنان فرزندان یک برادر متوفّیٰ هستند، در صورتـی که یکی از آنان پســـر و دیگری دخترباشـــد، بنابر احتمال اوّل، سهـــم الارث پسر دو سوم و سهم الارث دختــر یک سوم است و بنابر احتمال دوّم، سهم الارث هر یک از دو فرزند یک دوم می­باشد. بنابراین، مقدار یقینی سهم الارث پسر یک دوم و دختر یک سوم است و تفاوت دو مقدار مذکور یعنی یک ششم مورد احتیاط و مصالحه است.
ارث زن یا شوهر همراه با برادر و خواهر ← → ب. ارث برادر و خواهر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français