پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمّه ← → زن یا شوهر همراه با دو گروه اجداد و جدّات و برادران و خواهران

ارث دستۀ سوّم / الف. ارث عمو و عمّه

مسأله 1226. اگر وارث میّت فقط «یک عمو یا یک عمّه (چه پدر و مادری، چه پدرى و چه مادرى)» باشد، همۀ اموال به او میرسد.
مسأله 1227. اگر ورثۀ میّت، «چند عمو یا عمّه باشند و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى، یا همه مادرى» باشند، اموال به‌طور مساوى بینشان قسمت میشود؛
البتّه چنانچه وارثین، «عمو و عمّه باشند و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى، یا همه مادری» باشند، عمو دو برابر عمّه ارث می برد.[1]
مسأله 1228. اگر ورثۀ میّت، «عمو یا عمّه یا هر دوی آنان باشند و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند»، عمو و عمّۀ پدرى ارث نمیبرند.
پس اگر میّت یک عمو یا عمّۀ مادرى داشته باشد، یک ششم اصل اموال[2] را ارث می‌برد و باقیمانده، یعنی پنج ششم آن سهم الارث عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ پدر و مادرى می­باشد.
همچنین، در صورتی که میّت چند عمو یا عمّه یا عمو و عمّۀ مادرى داشته باشد، یک سوم اصل اموال به آنها می‌رسد و باقیمانده یعنی دو سوم
آن، سهم الارث عمو و عمّۀ پدر و مادرى می­باشد و در هر یک از موارد مذکور عمو دو برابر عمّه ارث میبرد.[3]
شایان ذکر است، چنانچه میّت عمو و عمّۀ پدر و مادری نداشته باشد، عمو یا عمّه­ یا عمو و عمّۀ پدری جانشین آنان در ارث محسوب می­شوند.

[1]. ولی از آنجا که ممکن است ورثۀ مذکور به‌طور مساوی ارث ببرند، احتیاط مستحب است که مراعات مقتضای احتیاط را رعایت کرده و در مقدار ما به التفاوت بینشان مصالحه صورت گیرد. بنابراین، اگر ورثۀ میّت یک عمو و یک عمّه باشند، عمو یک دوم مال و عمّه یک سوم مال را ارث می­بـرد و در مقدار باقیمـانده، یک ششم احتیاط مستحب است با هم مصالحه نمایند.
[2]. منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسألۀ «1157» ذکر شد.
[3]. هرچند احتیاط مستحــــب اســـت عمو و عمّه مادری نسبت به یک سوم و سایر ورثه نسبـت به دو سوم سهم الارثشان، مطابق با صفحۀ «504»، پاورقی «2» عمل نمایند.
ارث زن یا شوهر به همراه عمو و عمّه ← → زن یا شوهر همراه با دو گروه اجداد و جدّات و برادران و خواهران
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français