پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مقدار شرعی درهم و دینار ← → بخشش دیۀ مربوط به بچّه نابالغ

مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی‌شود

مسأله 1440. آسیبی که انسان به دیگری وارد می‌کند، در برخی از موارد دیه ندارد؛
مثل آنکه فرد به جهت دفاع از خود در برابر کسی که به او تعدّی نموده - مانند اینکه به او هجوم آورده و قصد کشتن، مجروح کردن، زدن یا تجاوز به عِرْض او را دارد - به وی صدمه و آسیبی بزند تا ضرر وی را از خود دفع نماید؛ البتّه لازم است در مقام دفاع به مقدار آسیب خفیف­تری که بازدارنده است بسنده نماید، مثلاً اگر سیلی زدن کافی است از اقدام به وارد کردن آسیبی که موجب شکستگی عضو می­شود، پرهیز نماید.[1]
همین طور، مواردی که فرد شرعاً مجاز است خود را در معرض آسیب بدنی قرار دهد؛ مانند اینکه برای معالجه بیماری که درمان آن ضروری است نیاز به عمل جرّاحی پیدا کند، که اقدام پزشک یا فرد دیگر به آسیب مذکور به مقدار مجاز دیه ندارد.
در سایر فصل‌های رساله به موارد دیگری در این زمینه ذیل مباحثی همچون «برائت ضمان توسط پزشک»،[2] ‌«وصیّت به اهدای عضو بعد از وفات»،[3] «نهی از منکر»،[4] به برخی از موارد اشاره گردیده است.

[1]. همین طور، اگر تهدید یا ترساندن وی بازدارنده است، اقدام به وارد کردن ضربات بدنی نکند.
[2]. به فصل «احکام پزشکی»، مبحث «ضمان پزشک در صورت آسیب به بیمار»، مسألۀ «683» مراجعه شود.
[3]. به فصل «احکام پزشکی»، مبحث «کالبد شکافی و پیوند اعضاء»، مسألۀ «691» مراجعه شود.
[4]. به جلد دوّم، فصل«امر به معروف و نهی از منکر» مسألۀ «382» مراجعه شود.
مقدار شرعی درهم و دینار ← → بخشش دیۀ مربوط به بچّه نابالغ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français