پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

جوایز بانک برای حساب پس‌انداز ← → قرض گرفتن از بانک دولتی

قرض دادن به بانک مشترک (نیمه دولتی) و قرض گرفتن از آن

مسأله 1455. احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌های مشترک (نیمه دولتی) همانند بانک­های دولتی است. بنابراین، لازم است قرض دارای شروط ربوی مانند «سود اضافه» یا «کارمزد» یا «انسداد حساب» یا «دیرکرد»[1] نباشد. همین طور، لازم است تصرّف در اموال این بانک­ها با اجازۀ حاکم شرع باشد.[2]

[1]. همان.
[2]. همان طور که قبلاً بیان شد، لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک­های مشترک به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی و عدم تمایز آنها از هم است.
جوایز بانک برای حساب پس‌انداز ← → قرض گرفتن از بانک دولتی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français