پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

11. تسهیلات مساقات[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات ← → 10. تسهیلات مزارعه‏[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه

حکم تسهیلات مزارعه

مسأله 1485. در قرارداد تسهیلات مزارعه، باید شرایط صحّت مزارعه که تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مزارعه» ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، اگر تسهیلات مزارعه دارای شرط دیر‌کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر می­شود.
مسأله 1486. اگر بانک بخواهد سهم محصول خود را توسط زارع به فروش برساند، می‌تواند وی را وکیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع می­تواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر ­شود.
11. تسهیلات مساقات[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات ← → 10. تسهیلات مزارعه‏[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français