Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

2- Telbiye: → ← İhrama Girme Şekli

1-Niyet:

Yani ilahi rızaya yakınlaşmak için hac veya umreyi yapmaya kastetmek. Niyet ederken yapmak istediği ibadetin bütün amellerini ayrıntılı olarak bilmesi şart değildir. Genel olarak amelleri bilmesi yeterlidir. Eğer mükellef niyet ederken umrenin vacip amellerini ayrıntılı olarak bilmezse hac amellerini anlatan kitaplardan veya güvendiği bir öğreticiden öğrenmesi yeterlidir.
Niyette birkaç şey gereklidir:

1
) Diğer ibadetlerde de olduğu gibi kurbet ve ihlâs kastı olmalıdır. Yani mükellef amelleri yaparak Allah'ın rızasına yakınlaşmayı niyet etmeli başka bir amacı olmamalıdır.

2
) Belirli yerlerde niyetin yapılması. Bu belirli yerlerden maksadın nereler olduğu mikatlar bölümünde geçti.

3
) İhram bağlarken hangi ibadet için ihram bağladığını belirlemelidir. Hac için mi, umre için mi, hac ise temettü haccı mı, ifrad veya kıran haccı mı olduğunu belirlemelidir. Başkasının yerine haccediyorsa onu niyet etmelidir. Kendi yerine haccın sayılması için de başkasından taraf niyet etmemesi yeterlidir. Nezir yoluyla vacip olan haccın yerini bulması için, nezrinin ameliyle uyumlu olması yeterlidir. Yaptığı nezir haccını yerine getirdiğini, niyet etmesi gerekli değildir. Aynı şekilde haccı, Haccetu'l-İslam ise ve ameli ona uygunsa izafi bir niyete gerek yoktur.

177-
Müstehap olmakla birlikte niyet ederken dille söylenmesine gerek yoktur. Aynı şekilde Allah rızasına yakınlaşmayı da niyet ederken, onun anlamını zihninden geçirmesi gerekmez. Sadece ibadeti yerine getirmekteki hedefinin diğer ibadetlerde de olduğu gibi Allah'ın rızasına yakınlaşmak olması yeterlidir.

178-
İhrama girerken veya girdikten sonra bitene kadar ihramlıya haram olan şeyleri terk etmeyi azmetmek, ihramın doğruluğu için gerekli değildir. Buna göre ihramlıya haram olan şeyleri yapmayı niyet etse de ihramı doğrudur.
Evet, müfrede umrenin ihramında sa'y amelini bitirmeden kendi eşiyle cinsel ilişkide bulunanın veya yapıp yapmama konusunda şüphede kalanın ihramı zahiren batıldır. İhtiyaten istimna hükmü de aynıdır.
Ama ihram anında bu ikisini terk etmeği kasteder ama niyetinde baki olmazsa, yani ihramı yaptıktan sonra bu iki işten birini yapmak isterse bu durumda ihramı batıl olmaz.
2- Telbiye: → ← İhrama Girme Şekli
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français