Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

3- İki İhram Elbisesini Giymek → ← 1-Niyet:

2- Telbiye:

Yani şu cümlenin denilmesidir: "Lebbeyk Allah'umme Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk." Şu cümleyi izafi etmesi daha iyi ve meşhurdur: "İnne'l-Hamde Ve'n-Nimete Leke Ve'l-Mülk La Şerike Lek." Sonuna "Lebbeyk" eklemek de caizdir. Yani "…La Şerike Leke Lebbeyk"

179-
Mükellefin namazın Tekbiretu'l-İhram'ında olduğu gibi Telbiye'nin kelimelerini ve doğru bir şekilde eda etmesini öğrenmesi gerekir. Bu, iyi bilen birinin söylediğini tekrar etmekle de olabilir. Eğer bu cümleleri öğrenemez ve başkasının dediğini de tekrar edemezse bu durumda, örfün telbiye demeyecekleri kadar bozuk olmaması şartıyla, telbiyeyi sahih olmayan şekliyle söyleyebilir. Eğer örfün telbiye demeyecekleri kadar bozuk olursa bu durumda hem bu sözcüklerin anlamında başka Arapça sözlükler söylemeli, hem telbiyenin tercümesini demeli, hem de telbiye demesi için naip tutmalıdır.

180-
Sonradan dilsiz ve sağır olan birisi, telbiyenin sözlerine teveccüh edebiliyor ve anlıyorsa, eda edebildiği kadarını demelidir. Demesi mümkün değilse, kalbinde geçirdiği zaman dudaklarını telbiye diyen gibi hareket ettirmeli ve telbiye sözlerini anlatacak şekilde parmağıyla işaret etmelidir.
Doğuştan sağır ve dilsiz olan biri dudaklarını telbiye söyleyenler gibi hareket ettirmeli ve parmağıyla da işaret etmelidir.

181-
Mümeyyiz olmayan çocuğun yerine bir başkası telbiye söyler.

182-
Temettü haccı, temettü umresi, ifrad haccı ve müfrede umresi ihramları telbiye olmadan gerçekleşmez. Ama kıran haccı ihramı telbiyeyle olduğu gibi iş'ar ve taklid ile de gerçekleşir. İş'ar kurbanlık deveye hastır. Taklid ise deve, sığır ve koyun gibi diğer kurbanlıklara aittir. En iyisi iş'ar ve taklidi devede bir arada kullanmaktır. Kıran haccı ihramı iş'ar ve taklidle gerçekleşmesine rağmen telbiye söylemek daha iyidir.
İş'ar: Devenin kamburunun bir tarafını keserek kurbanlık olduğunu belli edecek şekilde kanatmaya denir. Sağ taraftaki kamburu kanatmak ihtiyata daha uygundur. Ama kurbanlık develer çok olursa, bir kişinin iki devenin ortasında durarak birinin sağ diğerinin sol tarafını kesmesi caizdir.
Taklid: Hayvanın boynuna, kurbanlık olduğu belli olsun diye ip, tasma, ayakkabı ve benzeri şeyleri bağlamaya denir. Teclilin taklid için yeterli olması uzak bir ihtimal değildir. Teclil: kurbanlık olduğunun belli olması için hayvana parça ve benzeri şeyler bağlanmasına denir.

183-
İhram bağlamada küçük ve büyük hadesten temiz olmak şart değildir. Küçük ve büyük hadeste bulunan birinin ihramı sahihtir.
Daha açık bir tabirle; abdestsiz ve cünüp birinin veya hayızlı ve lahusa bir kadının ihram bağlamasının sakıncası yoktur.

184-
İhramda telbiye -kıran haccında da iş'ar ve taklid- namazdaki Tekbiretu'l-İhram gibidir. Telbiye olmadan ihram gerçekleşmez. Bu durumda ihram niyeti eder ve iki ihram elbisesini giydikten sonra telbiye demeden haramlardan birini yaparsa, günah etmemiştir ve keffareti de yoktur.

185-
Mescid-i Şecere'den ihram bağlayanın Zulhuleyfe'nin son kenar noktası olan ve zeminin düzleşmeye başladığı "Bida" ya ulaşıncaya kadar telbiye demeği geciktirmesi ve orada demesi daha iyidir. En uygun olan mikatta telbiye demektir, ama yüksek sesle demeği Beyda'ya varıncaya kadar ertelemelidir. Bu erkeklere ait hükümlerdir. Kadınlardan hiçbir durumda ve yerde yüksek sesle telbiye demeleri istenmemiştir.
Diğer mikatlardan ihram bağlayanın telbiye söylemeyi biraz yürüdükten sonra başlaması evladır. Mescidu'l-Heram'dan ihram bağlayan ise telbiye söylemeyi "Rakta"ya kadar geciktirmesi iyidir. "Rakta", "Radem"den önce olan bir yer adıdır. "Radem" ise Mekke'de Mescid-i Raye yakınlarında, Mescid-i Cin'den önceki bir yerin adıdır. "Radem"in şimdiki adının "Müddea" olduğu söylenmektedir.

186-
Telbiyeyi bir kere demek vaciptir. Fazla denilmesi müstehaptır. İnsan istediği kadar telbiye diyebilir. Temettü umresi yapanın Mekke'nin eski evlerini gördüğünde telbiye demeği kesmesi en iyisidir. Eski evlerin sınırı; Medine yolundan Mekke'nin yukarısından gelen için "Akebe-i Medeniyyin"dir. Mekke'nin aşağı kısmından gelenler için de "Akabe-i Zi Tuva"dır.
Harem'in dışından gelip, müfrede umre yapan birinin hareme girerken telbiye demeyi kesmesi daha iyidir. Harem'in dışındaki en yakın yerden ihram bağlayanın Mekke evlerini görünce ve hac ameli yapanın Arefe günü öğle vaktine kadar telbiye demeyi kesmesi daha iyidir.

187-
İki parçadan oluşan ihram elbisesini giyip telbiyeyi geciktirebileceği en son yere vardığında, telbiye söyleyip söylemediğinde şüphe ederse, söylemediğine karar vererek telbiye demelidir. Telbiye dedikten sonra doğru söyleyip söylemediğinde şüphe ederse doğru söylediğine karar vermelidir. İhramı da, ameli de doğrudur.
3- İki İhram Elbisesini Giymek → ← 1-Niyet:
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français