Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER → ← 2- Telbiye:

3- İki İhram Elbisesini Giymek

İhrama girenin, giymesi haram olan elbiseleri çıkardıktan sonra giydiği iki ihram elbisesine "izar ve rida" denir. Baliğ olmayan çocuklar bu hükümden müstesnadır. "Fah" yolundan gidiyorsa oraya varıncaya kadar elbiselerini çıkarmayı geciktirmek caizdir.
Zahiren ihram elbiselerini giymenin özel bir şekli yoktur. İzar'ı fite gibi bele bağlamak Rida'yı da aba gibi omuza atmak veya sol omuzun üzerinden sağ koltuğun altından bürünmek caizdir. Veya tersine yapabilir ve benzer şekilde giyebilir. Ama normal giyinilen şekilde giyinmek daha iyidir.

188-
Meşhur görüşe göre iki ihram elbisesini giymek müstakil olarak vaciptir. İhramın gerçekleşmesinin şartı değildir.

189-
İhtiyaten izar, göbekten dizlere kadar, rida ise iki omuzu, kolları ve belin önemli bir kısmını örtmelidir.
İhram elbiselerinin niyet ve telbiyeden önce giyilmesi ihtiyaten vaciptir. ihram elbiselerini giymeden önce niyet edip telbiye söylerse, elbiseyi giydikten sonra niyet ve telbiyeyi yenilemesi en iyi ve uygun olandır.

190-
Bilmediğinden veya unutkanlık yüzünden üzerinde gömlek olduğu halde ihram bağlayan biri onu çıkarmalıdır ve ihramı da doğrudur. Hatta meşhur görüşe göre bunu bilerek de yapsa ihramı doğrudur.
Ama ihramdan sonra gömlek giyerse, ihramının doğru olduğunda şüphe yoktur. Ama onu parçalamalı ve ayak tarafından çıkarmalıdır.

191-
Soğuktan, sıcaktan veya başka bir şeyden korunmak için ihramın başından veya daha sonra iki parçadan fazla ihram bürünmenin sakıncası yoktur.

192-
Namaz kılanın elbisesinde şart olan şeyler iki ihram elbisesinde de şattır. Şu halde iki ihram elbisesi, halis ipekten ve yırtıcı hayvanların derisinden olmamalıdır. Hatta ihtiyat gereği eti yenilmeyen her hayvanın uzvundan olmamalıdır. Altın işlemeli olmamalıdır. Temiz olmalıdır. Namazda affedilen miktarda necis olmasının sakıncası yoktur.

193-
İzarın hiçbir bölümünün vücudu gösterecek şekilde ince olmaması ihtiyata uygundur. Ama bu şart rida için geçerli değildir.

194-
İhram elbiselerinin dokuma olması; deri, kürk ve keçe cinsinden olmaması en iyisidir.

195-
İhramda rida ve izar giymek sadece erkeklere vaciptir. Zikredilen şartlara sahip olduktan sonra kadınlar kendi normal elbiseleriyle ihrama girebilirler.

196-
İpek giymek sadece erkeklere haram olmakla beraber, kadınların da ipekten elbiseyle ihram bağlamamaları ihtiyata uygundur. Hatta ihtiyaten, saf ipekten olan bir şeyi, ihramın hiçbir durumunda giymemeleri daha uygundur. Ama soğuk ve sıcaktan korunmak gibi zaruret hallerinde giyebilirler.

197-
İhram bağladıktan sonra ihram elbiselerinden biri veya her ikisi necis olursa, hemen temizlemek veya değiştirmek en iyisidir.

198-
İhram elbisesinin devamlı giyilmesi vacip değildir. Omuzlara atılan ridayı, zaruret halinde veya başka sebepten omuzdan kaldırmanın sakıncası yoktur. Yeni ihram elbisesi için zikredilen şartlara uymak şartıyla, başka bir ihram elbisesiyle değiştirmenin de sakıncası yoktur.
İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER → ← 2- Telbiye:
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français