Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

ENGELLENME HÜKÜMLERİ → ← 12- Mina’da Gece Kalmak

13- Remy’i Cemerat (Şeytan Taşlamak)

Haccın vaciplerinden on üçüncüsü üç cemeratı (şeytanları) taşlamaktır.
Bunlar; Ovla, Vusta ve Akabe’dir. Yani; Küçük Şeytan, Orta Şeytan ve Büyük Şeytandır.
Cemeratı taşlamak 11. ve 12. gün vaciptir. Mina’da kalırsa 13. gün de ihtiyati vacip olarak cemeratı taşlamalıdır.
Herkesin bizzat kendisi şeytanı taşlamalıdır. İhtiyari halde naip tutmak caiz değildir.

431-
İlk önce birinci cemereyi taşlamak, ondan sonra orta cemereyi ve ondan sonra da Akabe cemeresini taşlamak vaciptir. Eğer bu sıranın tersine amel ederse; ister bilgisizlik, ister unutkanlıktan olsun sırayla uyulacak şekilde yeniden yapmalıdır.
Eğer dört çakılla bir cemereyi taşlar, bilgisizlik veya unutkanlık nedeniyle onu orada bırakıp diğer cemereyi taşlarsa, önceki taşlamaya üç çakıl daha ekleyerek yedi çakılı tamamlaması yeterli olur. Sonra yaptığı cemereyi taşlama işlemini baştan alması gerekmez.

432-
Hac amellerinden dördüncü vacibin hükmünde söylediğimiz, Akabe Cemeresi’ni taşlama vacipleri bu üç cemereyi taşlamayı da kapsamaktadır.

433-
Cemeratı taşlamak gündüz yapılmalıdır. Çobanlar veya korkmak veya herhangi bir mazeretten dolayı gündüz Mina’da kalamayanlar bu hükmün dışındadır. Bu kimselerin, gündüz yapmaları gereken taşlama işlemini, aynı günün gecesi yapmaları caizdir. Bunu da yapamazlar ise, bütün günlerin şeytan taşlama işlemini, bir gecede birlikte yapmaları caizdir.

434-
Herhangi bir kimse şer-i hükmü bilmeyerek veya unutarak 11. gün taşlama yapmazsa, onu 12. gün kaza etmelidir. Aynı nedenle 12. gün yapamayan 13. gün kaza etmelidir. Bilerek taşlama yapmayanın hükmü de ihtiyaten aynıdır.
Eda ile kazaya ara vermesi ihtiyat gereğidir. Kazayı edadan önce yapmalı. Kazanın günün ilk vaktinde ve edanın öğle vaktinde yapılması evla ve ihtiyata daha uygundur.

435-
Cemeratı taşlamayı bilgisizlik veya unutkanlık yüzünden yapmayan kimse, Mekke’de hatırlar veya hükmü öğrenirse Mina’ya dönüp taşlamayı yapması vaciptir. Eğer taşlama iki veya üç gün geciktirilmiş ise, ihtiyaten önce geciktirileni önce yapmalıdır. Günlük taşlama kazalarını belli aralıklarla yapmalıdır.
Mekke’den ayrıldıktan sonra hatırlar veya vacip olduğunu öğrenirse, onu yapmak için geri dönmesi vacip değildir. Hacca gidecek olursa, gelecek yıl kendisinin şahsen kaza etmesi evla ve ihtiyata daha uygundur. Hacca gitmeyecek olursa, naip aracılığı ile yaptırmalıdır.

436-
Hasta olan bir insan gibi şahsen taşlama yapmaktan mazur olan birisi naip tutmalıdır. Mümkün olursa cemeratın yanında hazır bulunması, naibin onu huzurunda taşlama yapması daha iyidir. Zaman geçmeden önce özrünün kalkacağını ümit eder, ama naip tutar ve kendi tarafından taşlattırırsa, sonra da tesadüfen zamanı geçmeden önce özrü kalkarsa, ihtiyat gereği kendisi de şahsen taşlama yapmalıdır. Baygın gibi naip tutma gücü olmayan kimsenin taşlama işlemi velisi veya bir başkası tarafından yapılır.

437-
Teşrik günlerinde kasıtlı olarak taşlama yapmayan kimsenin haccı batıl olmaz. İhtiyaten kendisi gelecek yıl şahsen hacca gidecekse kazasını yapmalıdır. Hacca gitmeyecekse naibi tarafından yaptırmalıdır.
ENGELLENME HÜKÜMLERİ → ← 12- Mina’da Gece Kalmak
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français