Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

MAHSUR HÜKÜMLERİ → ← 13- Remy’i Cemerat (Şeytan Taşlamak)

ENGELLENME HÜKÜMLERİ

438- Engellenen; ihram bağladıktan sonra düşman veya benzerleri tarafından hac veya umre amellerini yapmak için mukaddes yerlere gidişi engellenen kimsedir.

439-
Engellenen kimse müfrede umresinde kendisi ile birlikte kurbanlık getirmiş ise, engellendiği yerde kurbanını keserek ihramdan çıkması caizdir.
Eğer beraberinde kurbanlık getirmemiş ve ihramdan çıkmak istiyorsa; kurbanlık için deve, sığır veya koyun temin ederek kurban kesmelidir. İhtiyaten kurban kesmeden ihramdan çıkılmaz.
Geçen her iki durumda tıraş olmak ve taksir işlemini kurban kesmeye eklemesi ihtiyaten vaciptir.
Temettü umresinde engellenene gelince; hacdan da engellenmiş ise hükmü yukarıda zikredildiği gibidir. Eğer değilse; vakfelerden önce Allah’ın evine ulaşması engellenen kimse gibi, böyle bir şahsın vazifesinin ifrad haccına dönüşmesi uzak ihtimal değildir.

440-
Temettü haccın da engellenenin vakfelere veya sadece Meş’ara ulaşması engellenmiş ise ihtiyaten tavaf ve sa’y yapmalı, saçını tıraş etmeli ve bir koyun kurban ederek ihramdan çıkmalıdır.
Tavaf ve say yapması engellenirse, naip tutma imkânı da yoksa ve ihramdan çıkmak istediğinde ihtiyaten kurban kesmeli ve saçını tıraş etmeli veya kısaltmalıdır.
Naip tutabilirse, naip tutmasının yeterli olması uzak ihtimal değildir. Buna göre tavaf ve sa’y için naip tutmalı, naip onları yaptıktan sonra kendisi şahsen tavaf namazını kılmalıdır.
Mina amellerini yapması için oraya ulaşması engellenirse; imkânı varsa taşlamak ve kurban kesmek için naip tutmalı, sonra saçını tıraş edip kısaltarak, saçını mümkünse Mina’ya göndermeli ve amellerin geri kalanını yerine getirmelidir. Eğer naip tutamıyorsa kurban kesmesi vacip değildir. Ama onun yerine oruç tutmalıdır. Aynı şekilde cemereyi taşlaması da vacip değildir. Ama hac edecekse gelecek yıl şahsen taşlamayı yapması ve eğer hac etmeyecekse naip tutarak yaptırması ihtiyat gereğidir. Sonra haccın, saçı tıraş etmek veya kısaltmak gibi geri kalan amellerini ve Mekke amellerini yapmalıdır. Ondan sonra ihram ile haram olan bütün şeyler kadınlar da dâhil, kendisine helal olur. Başka da bir şey yapmasına gerek yoktur.

441-
Hac veya umresi engellenen kimsenin kurban keserek ihramdan çıkması hac ve ya umresi için yeterli değildir. Buna göre Haccetu’l-İslam yapmak niyetinde iken engellenmiş ise ve kurban keserek ihramdan çıkmışsa, müstati oluşu devem ederse veya boynunda önceden hac var idiyse, Haccetu’l-İslam’ı daha sonra yerine getirmelidir.

442-
Mina’ya dönerek gecelemesi ve taşlamaları yapması engellenirse haccın doğruluğuna bir zarar vermez. Onun için engellenme hükümleri uygulanmaz. İhtiyat gereği ve evla olarak mümkünse aynı yıl taşlamak için naip tutmalıdır. Naip tutma imkânı olmazsa gelecek yıl hacca giderse kendisi şahsen kazasını yapmalıdır. Haccetmeyecekse naip tutarak kazasını yaptırmalıdır.

443-
Engellenenin kesmesi gereken kurbanlığın deve, sığır veya koyun olması arasında fark yoktur. Kurbanlık temin etme imkânı olmazsa, onun yerine ihtiyaten on gün oruç tutmalıdır.

444-
Hac ihramı bağlayan birisi, Meş’ar’de vakfe yapmadan önce eşiyle ilişkide bulunursa, haramlar kısmında zikredildiği gibi haccını tamamlayarak ikinci kere yapması vaciptir. Buna göre tamamlaması engellenirse, engellenme hükümleri uygulanır. Ama ihramdan çıkmak için kesmesi gereken kurbana ek olarak cima keffareti de vermelidir.
MAHSUR HÜKÜMLERİ → ← 13- Remy’i Cemerat (Şeytan Taşlamak)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français