Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » KAZA ORUCU

1 Soru: Üzerinde adak orucu veya ecir orucu gibi ramazan orucundan başka farz bir orucu kalan baba, eğer bunu kaza etmeden ölürse, büyük erkek evlada onu kaza etmesi gerekir mi?
Cevap: Hayır, farz değildir.
sistani.org/16326
2 Soru: Ramazan orucunu bilerek tutmayan bir kimse, aynı günde birkaç defa cinsel ilişki kurar veya istimna yapar veya orucu bozan başka bir şey yaparsa, keffaret tekrarlanır mı?
Cevap: Tekrarlanmaz tek bir keffaret ödemesi yeterlidir.
sistani.org/16327
3 Soru: Ramazan orucunun kazasını birkaç yıl geciktiren kimsenin vazifesi nedir?
Cevap: Böyle bir kimse hem kaza oruçları tutmalı, hem de geciktirdiği birinci yıl için, her gününe bir fakire bir mud yiyecek vermelidir. İlk yılın dışındaki yıllar için bir şey farz olmaz.
sistani.org/16328
4 Soru: Her gün için bir mud (yaklaşık 750 gr.) yiyecek vermesi gereken kimse, birkaç günün kefaretini tek bir fakire verebilir mi?
Cevap: Evet verebilir.
sistani.org/16329
5 Soru: Hastalığı birkaç yıl devam eden kimse iyileştikten sonra bütün oruçları mı tutmalıdır?
Cevap: Son ramazanın kazasını yerine getirmeli ve önceki yıllardan kalma her orucu için de bir mud yiyecek fakire vermelidir.
sistani.org/16330
6 Soru: Birkaç ramazandan orucu kazaya kalan kimse, hangisin önce tutmalıdır?
Cevap: Bunlardan hangisini isterse önce tutabilir; sakıncası yoktur. Ancak, eğer son ramazanın kazası için vakit dar olursa, meselâ, son ramazandan beş gün orucu kazaya kalmış olur ve sonraki ramazana da beş gün kalmış olursa, önce son ramazanın kazasını tutması daha iyidir.
sistani.org/16331
7 Soru: Müslüman olan birisi kâfir olur ve sonra yeniden Müslüman olursa kâfirlik döneminde tutmadığı oruçların kazasını yerine getirmeli midir?
Cevap: Evet getirmelidir.
sistani.org/16332
8 Soru: Kâfir birisi Müslüman olursa, kâfirlik döneminin oruçlarını kaza etmesi gerekir mi?
Cevap: Gerekmez.
sistani.org/16333
9 Soru: Deli olan bir adamın, kendine gelip iyileşince, delilik zamanında tutmadığı oruçları tutması gerekir mi?
Cevap: Kaza etmesi farz değildir.
sistani.org/16334
10 Soru: Yolculukta kaza orucu tutabilir miyim? (Yolculuğum bir haftadan daha az sürmektedir)
Cevap: Yolculukta kaza orucu tutulamaz.
sistani.org/16344
11 Soru: Geçen yıldan boynunda oruç kazası olan ve şimdiye kadar bu oruçları yerine getiremeyen kimse her bir gün için 60 gün oruç yerine ona eş değerde başka bir iş yapabilir mi?
Cevap: Bilerek tutmadığı her bir gün oruç için 60 fakire doyurabilir veya her birine 750 gr. bugday veya ekmek vb. verebilir.
sistani.org/16345
12 Soru: Genç karı ve koca Ramazan ayında oruçlu oldukları halde istemeden veya kendilerini kontrol edemediklerinden dolayı ilişkiye girseler oruçları batıl olur mu?
Cevap: Kazası ve keffareti vaciptir ve her birinin (Karı ve koca) 60 fakire 750 gr. buğday veya un vermeleri yeterlidir.
sistani.org/16346
13 Soru: Ramazan orucunun kazasını tutarken bilmeden (öğleden önce veya öğleden sonra) bir şey yenilirse ve kaza orucunu tutmak için yeterli vakit olursa orucun hükmü nedir?
Cevap: Eğer bilmeden olursa oruca bozmaz.
sistani.org/16347
14 Soru: Cünüplü kimse namaz ve oruç tutar, fakat cünüplü olduğunu bilmezse, bir müddet sonra cünüplü olduğunu anlarsa, ne yapması gerekir?
Cevap: Tuttuğu oruçlar sahihtir. Önceden kıldığı namazları kaza etmelidir.
sistani.org/16746
15 Soru: İki kişinin verdiği şahadete göre Ramazan ayını 29 gün oruç tutan kimsenin ne yapması gerekir?
Cevap: Kaza etmesine gerek yoktur.
sistani.org/16747
16 Soru: Yolculukta kaza orucu tutabilir miyim? (Yolculuk bir haftadan az sürecektir)
Cevap: Kaza orucu yolculukta tutulmaz.
sistani.org/16748
17 Soru: Geçen yıldan kalmış kaza orucu olan kimse şimdiye kadar yerine getirememişse 60 gün yerine başka bir şey yapabilir mi?
Cevap: Bilerek tutmadığı her bir gün için 60 fakire yemek versin, veya her birine 750 gr. Buğday veya ekmek vb. şeyler versin.
sistani.org/16749
18 Soru: Ölünün kaza olmuş oruç ve namazını (örneğin 10 yıllık) birkaç kişi bir anda yerine getirebilirler mi? (Örneğin; 5 kişi her biri iki yıllık namaz ve orucun kazasını yerine getirebilirler mi?)
Cevap: Evet sakıncası yoktur, tertibinde itibarı yoktur.
sistani.org/16750
19 Soru: Ramazan orucunun kazasında bilmeden bir şey yenilse ve kazayı yerine getirmek için yeterli zamanda olsa tuttuğu orucun hükmü nedir?
Cevap: Bilmeden-sehven yerse sakıncası yoktur. Oruç batıl olmaz.
sistani.org/16751
20 Soru: oruc tutan birisi bilmeden, unutkanlıktan dolayı bir şey yiyip içerse hükmü nedir?
Cevap: Orucu sahihtir.
sistani.org/16752
21 Soru: Müstehap oruç hangi durumda bozulabilir?
Cevap: oruç tutan kimsenin, mümin kardeşi yemeğe davet ettiği zaman daveti kabul edip orucunu bozması müstehaptır.
sistani.org/16753
22 Soru: Müstehap oruç tutarken, cima etmek orucu bozar mı ve keffareti var mı?
Cevap: Oruç bozulur fakat keffaret yoktur.
sistani.org/16754
23 Soru: Deli olan bir adamın, kendine gelip iyileşince, delilik zamanında tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir mi?
Cevap: Deli olan bir adamın, kendine gelip iyileşince, delilik zamanında tutmadığı oruçları kaza etmesi farz değildir, tutmasına gerek yoktur.
sistani.org/16755
24 Soru: Kâfir birisi Müslüman olursa, kâfirlik döneminin oruçlarını kaza etmesi gerekir mi?
Cevap: Kâfir birisi Müslüman olursa, kâfirlik döneminin oruçlarını kaza etmesi gerekmez.
sistani.org/16756
25 Soru: Müslüman olan birisi kâfir olur ve sonra yeniden Müslüman olursa, kâfirlik döneminde tutmadığı oruçların kazasını yerine getirmelimidir?
Cevap: Evet, Müslüman olan birisi kâfir olur ve sonra yeniden Müslüman olursa, kâfirlik döneminde tutmadığı oruçların kazasını yerine getirmelidir.
sistani.org/16757
26 Soru: İnsan sarhoş olduğundan dolayı oruç tutamamışsa ne yapmalıdır?
Cevap: Sarhoşluktan dolayı tutulmayan oruçların kazası tutulmalıdır.
sistani.org/16758
27 Soru: Birkaç ramazandan orucu kazaya kalan kimse, bunlardan hangisini önce tutmalıdır?
Cevap: Birkaç ramazandan orucu kazaya kalan kimse, bunlardan hangisini isterse önce tutabilir; sakıncası yoktur. Ancak, eğer son ramazanın kazası için vakit dar olursa, meselâ, son ramazandan beş gün orucu kazaya kalmış olur ve sonraki ramazana da beş gün kalmış olursa, önce son ramazanın kazasını tutması daha iyidir.
sistani.org/16759
28 Soru: Her gün için bir mud (yaklaşık 750 gr.) yiyecek vermesi gereken kimse, birkaç günün kefaretini tek bir fakire verebilir mi?
Cevap: Her gün için bir mud (yaklaşık 750 gr.) yiyecek vermesi gereken kimse, birkaç günün kefaretini tek bir fakire verebilir.
sistani.org/16760
29 Soru: Ramazan orucunun kazasını birkaç yıl geciktiren kimse ne yapmalıdır?
Cevap: Ramazan orucunun kazasını birkaç yıl geciktiren kimse, hem bu kaza oruçları tutmalı, hem de geciktirdiği birinci yıl için, her gününe bir fakire bir mud yiyecek vermelidir. İlk yılın dışındaki yıllar için bir şey farz olmaz.
sistani.org/16761
30 Soru: Sorum şu; Bir kimse, ramazan orucunu bilerek tutmazsa ne olur? Ve ayrıca bir dahaki Ramazana kadar da kaza etmezse ne yapması gerekir?
Cevap: Bir kimse, ramazan orucunu bilerek tutmazsa, üzerine hem kaza, hem de keffaret yani bir köle azat etmek veya altmış fakiri doyurmak veya iki ay oruç tutmak gerekir. Eğer o orucun kazasını gelecek ramazana kadar tutmazsa, ayrıca farz ihtiyat gereği, her gün için fakire yaklaşık 750 gr. yiyecek keffaret vermesi gerekir.
sistani.org/16762
31 Soru: Ramazan orucunu bilerek tutmayan bir kimse, aynı günde orucu bozan başka bir şey de yaparsa ne yapması gerekir?
Cevap: Ramazan orucunu bilerek tutmayan bir kimse, aynı günde birkaç defa cinsel ilişki kurar veya istimna yapar veya orucu bozan başka bir şey yaparsa, keffaret tekrarlanmaz, tek bir keffaret ödemesi yeterlidir.
sistani.org/16763
32 Soru: Babanın ölümünden sonra kazaya kalan oruçlarını kim tutmalıdır?
Cevap: Babanın ölümünden sonra kazaya kalan oruçlarını büyük erkek evladının yerine getirmesi ihtiyat gereği farzdır. Her gün için 750 gr. yiyecek fakirlere verebilir. Varisler razı olursa, ölünün malından ödeyebilir.
sistani.org/16764
33 Soru: Üzerinde adak orucu veya ecir orucu gibi ramazan orucundan başka farz bir orucu kalan baba, eğer bunu kaza etmeden ölürse, büyük erkek evlada onu kaza etmesi farz mıdır?
Cevap: Hayır, üzerinde adak orucu veya ecir orucu gibi ramazan orucundan başka farz bir orucu kalan baba, eğer bunu kaza etmeden ölürse, büyük erkek evlada onu kaza etmesi farz değildir.
sistani.org/16765
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français